Cirkelfys (torsd)

Träning i olika stationer. Under passet roterar deltagarna runt och jobbar ett visst tidsintervall på varje station.

TOR 2019-01-24

SPA på Marstrands Havshotell, Marstrand

Ingrid
18:00 - 18:45