Cirkelfys (torsd)

Träning i olika stationer. Under passet roterar deltagarna runt och jobbar ett visst tidsintervall på varje station.

TOR 2019-03-28

SPA på Marstrands Havshotell, Marstrand

Frida
18:00 - 18:45