Cirkelfys (torsd)

Träning i olika stationer. Under passet roterar deltagarna runt och jobbar ett visst tidsintervall på varje station.

TOR 2019-05-23

SPA på Marstrands Havshotell, Marstrand

Frida
18:00 - 18:50
TOR 2019-05-30

SPA på Marstrands Havshotell, Marstrand

Frida
18:00 - 18:50